دانشگاه پیام نور (مرکزکرج).

لوگوی انجمن
این وبگاه در راستای بالا بردن سطح علمی شما دانشجویان عزیز و همینطور اطلاع رسانی در مورد امور انجمن و دانشگاه راه اندازی شده است.
امیدواریم که بتوانیم با یاری شما به این هدف ارزشمند به طور کامل و جامع دسترسی پیدا کنیم.
وبگاه اساتید
سیستم گلستان

پیوندها

اعلام گروه بندی کلاسهای انجمن کامپیوتر


برای پیدا کردن گروه خود , نام خانوادگی  خود را در بخش جستجو وارد کرده
و کلید جستجو را بزنید

(نام خانواگی خود را به فارسی وارد نمائید)


گروهA - روز سه شنبه

لینوکس ساعت ۸ تا ۱۰  ویندوز ساعت ۱۰ تا ۱۲ 
نام  نام خانوادگی نام  نام خانوادگی
فیروزه  فصاحت  اعظم میرزایی
فرح  احمدزاده  فرح  احمد زاده
فاطمه  فراهانی مریم پالیزگر
رویا  باقری رویا باقری
بهناز  باقری بهناز باقری
زهرا  برزگر بفرویی زهرا برزگر بفرویی
رضا  تقی زاده  رضا  تقی زاده
مرضیه  تقی زاده  مرضیه تقی زاده
محمد  تورچیان  محمد رضا تورچیان
سمیه  جهانگیرزاده  سمیه جهانگیر زاده
اعظم  حنیفی اعظم حنیفی
الهه  حیدری میلانی الهه حیدری میلانی
سمیه  دولتی سمیه دولتی
مریم  رحیمی مریم رحیمی
ناهید  زارع کاریزی ناهید زارع کاریزی
لیلا شاه محمدی لیلا شاه محمدی
لیلا صدری لیلا صدری
مریم  عشق کار مریم عشق کار
زهره  عمرانی خیراباد  زهره عمرانی خیر آباد
شایلان  پورقاز فاطمه فراهانی
فیروزه فصاحت


گروه B - روز سه شنبه

لینوکس ساعت ۱۲ تا ۱۴  ویندوز ساعت ۱۴ تا ۱۶ 
نام  نام خانوادگی نام  نام خانوادگی
سمیه  فلاح  سمیه  فلاح
فرزانه  فولاد  فاطمه قاسمی گرگانی
فاطمه  قاسمی گرگانی فرزانه  فولاد
مریم  قربانعلی مریم قربانعلی
سمیرا  کشاورز حداد سمیرا کشاورز حداد
رویا  کیا  رویا کیا
معصومه  محمدعلی پور کیوانی معصومه محمدعلی یور کیوانی
میترا  محمدی  میترا  محمدی
راضیه  محمدی مجد  راضیه محمدی مجد
اعظم  مختاریان  اعظم مختاریان
بهار  مستقل  بهار  مستقل
فاطمه  مظفری فاطمه مظفری
نرگس  مومنی نرگس  مومنی
کیمیا  نیک زاد  کیمیا  نیکزاد
هاجر  ندیری هاجر ندیری صوفلو
راحله  اورجی دلیکل داش مریم اسدی
راضیه  جمعه خالدی مجید انگوتی
نوشین  حسینی  هاجر ذوالفقاری
لیلا  نقی زاده  لیلا نقی زاده
فرزانه  ابراهیم پور  شهرزاد  رحمتی
زیبا  مروتی فریبا مروتی
زهرا  انصاری فرزانه  ابراهیم پور
زهرا انصاری

 


گروه C - روز چهارشنبه

لینوکس ساعت ۸ تا ۱۰ ویندوز ساعت ۱۰ تا ۱۲ 
نام  نام خانوادگی نام  نام خانوادگی
احیاء احمدی احیا  احمدی
هاجر  احمدی بیات  هاجر احمدی بیات
سیده فاطمه  بنی اسلامی سیده فاطمه بنی اسلامی
لیلا بیات  لیلا بیات
فاطمه  بیرق دار  فاطمه  بیرق دار
امیر  بیوسی امیر  بیوسی
هاجر  جباری هاجر جباری
سمانه  حجازی سمانه حجازی
سیده مریم  حسینس سیده مریم حسینی
صفوره  رضالو  صفوره رضالو
سعید  شایان برنا سعید شایان برنا
سمیه  شوندی سمیه  شوندی
تهمینه  طالبی  تهمینه طالبی
مژگان  قلنده  مژگان قلنده
ناهید  نوروزی ناهید نوروزی
مریم  اسکندری مریم اسکندری
مریم  اکبری نیامیر مریم اکبرنیاهیر
مریم  امید زاده  مریم  امیدزاده
ثریا  برزگری ثریا  برزگری
لیلا  بویئنی  لیلا بوئینی
فاطمه  میرزائی


گروه D - روز چهارشنبه

لینوکس ساعت ۱۲ تا ۱۴ ویندوز ساعت ۱۴ تا ۱۶ 
نام  نام خانوادگی  نام  نام خانوادگی 
هدیه  حاج سیف اله  هدیه حاج سیف الله
معصومه  حاجی جعفری توران پشتی معصومه حاج جعفری توران پشتی
الهه  دهقانی تفتی الهه  دهقان تفتی
مریم  رادفر نیا  مریم رادفرنیا
سارا  شاه محمدی  سارا شاه محمدی
زینب شجاع  زینب شجاع
مرضیه  شفیعی مرضیه شفیعی
امیر  عبدی سمیرا خسروانی
سپیده  غلام حسینی  سپیده  غلامحسینی
رقیه  فرهنگیان  رقیه فرهنگیان
ملیحه  فیروزی ملیحه فیروزی
هدیه  قاسم نیا  هدیه قاسم نیا
اعظم  قهرمانی صارم  اعظم قهرمانی صاره
طیبه  محمد علیخانی طیبه محمد علی خانی
هلن  نمکی هلن  نمکی
سمانه  نظری سمانه  نظری
اعظم  حاجی زاده کندری مهرنوش  اعتماد
الهام  حسنی سعیده  احمدی
زهرا  صادقی سپیده  پیر هادی
پروانه  عبدلی فاطمه  حاج محمدی
نصیبه  علی اکبر پرستو زارع

 نسرین      نادری

گروه E - روز پنج شنبه

لینوکس ساعت ۸ تا ۱۰  ویندوز ساعت ۱۰ تا ۱۲ 
نام  نام خانوادگی  نام  نام خانوادگی 
نسرین  آذرگون نسرین  آذرگون
سیما  باقری سیما  باقری
فرشته  جهانی شکوفه  چهار دولی
شکوفه  چهاردولی فرشته جهانی
زهرا  خان محمدی زهرا  خان محمدی
فاطمه  گلی فاطمه  گلی
اعظم  قوامی آذر  حسین زاده
میر علی اکبر هاشمی ارونقی منا  بهرامی پور
معصومه  یغمانژاد مها مکوندی
لیلا  یکه فلاح  معصومه  یغما نژاد
مهسا  پور رجب مهسا  پور رجب
فاطمه  احمدی  فاطمه  احمدی
زهرا  ارمیده  زهرا  آرمیده
زهرا  اکبری زهرا  اکبری
مریم امیری مریم  امیری
معصومه  اینانلو معصومه  اینانلو
فاطمه  پرتویی سپیده  چهره
سپیده چهره سمیه حجازی
سمیه حجازی فاطمه  پرتویی
آذر  حسین زاده اکرم  مصطفوی
اکرم  مصطفوی  منیره مصطفوی


گروه F - روز پنج شنبه

لینوکس ساعت ۱۲ تا ۱۴  ویندوز ساعت ۱۴ تا ۱۶ 
نام  نام خانوادگی نام  نام خانوادگی 
مهری خوش طلب  ملیحه سادات متولیان
سمیه  درویشی بهاره سادات  حسینی
آزاده  رجبی سمیه  درویشی
معصومه  طاهری آزاده  رجبی
سهی سادات  طباطبایی نگین  رضایی
فاطمه  عظیمی پاکرو  شادی  رمضانی
حمیده  علی مردانی خرم آبادی معصومه طاهری
سیده زهرا  غفاری سهی سادات طباطبائی
اشرف  نقی زاده  نوشین ظهیر آبادی
فاطمه  آجرلو  فاطمه عظیمی پاکرو
طیبه  موسوی حمیده علیمردانی خرم آبادی
سپیده زهرا غفاری
اعظم زارع عصمت آبادی
زهرا  علی زمانی
فاطمه  فیض سلیمانی
زهرا  مرادی
سامیه  هوشمند
لیلا  یاوری


گروه G - روز جمعه

لینوکس ساعت ۱۲ تا ۱۴  ویندوز ساعت ۱۴ تا ۱۶
نام نام خانوادگی نام  نام خانوادگی 
محمد رضا  امیدوار محمد احمدی
پوریا  برهان زاده  محمدرضا  امیدوار
سید مصطفی  بکیانی  سید مصطفی  بکیانی
سرور بیات  سرور  بیات
میثم  تیموری زهرا  خاطری
رضا  حسین  ایر حسین دانشمندی
معصومه  حمزه وی فاطمه  درخش
امیر حسین  دانشمندی عاطفه صابر
فاطمه  درخش لیلا  کاشنده
امیر   سلطانی سپیده کرامی زنخباب
عاطفه صابر لیلا  کریمی
حسین  صادق قول  زهرا  حاتمیان
علی  عابدی  افسانه اکبری
لیلا  کاشنده  علیرضا جهان احمدی
لیلا  کریمی  علی  شجاعیان
مهناز ماهر  معصومه  حمزه وی
زهرا  حاتمیان  عطیه  وزیری
افسانه  اکبری سحر عمیدی
علیرضا  جهان احمدی  نفیسه  میرزازاده
علی  شجاعیان  فاطمه  وثیق یگانه
ادیبی الهه  گلزار راغب
سحر  عمیدی مونا  اکبری
فاطمه  خوشرو محمد  علیزاده
سعید  علیزاده

  توسط انجمن کامپیوتر |  
فهرست اصلی
آرشیو موضوعی
آرشیو مطالب
امکانات
اين سایت را صفحه خانگي خود كنید!   ذخيره كردن صفحه!   اضافه کردن این سایت به علاقه مندیها!   لینک RSS
خبرنامه انجمن

شما هم به جمع مشترکین انجمن بپیوندید!! ایمیل خود را وارد کنید تا آخرین مطالب انجمن به صورت اتوماتیک برای شما ارسال شود.

پس از عضویت، برای شما یک ایمیل ارسال می شود که حاوی لینک فعال سازی در خبرنامه می باشد

Copyright © 2008-2012 All Rights Reserved by pnucsc.blogfa.com